بازرگانی بادام ماهان
خانه / بادام هندی (صفحه 4)

بادام هندی

توزیع بذر بادام زمینی اصلاح شده

با توزیع انواع بذرهای اصلاح شده توسط سازمان جهاد کشاورزی بازار خرید و فروش این بذرها نیز بسیار پررونق شده است و با کشت این بذرهای باکیفیت در سالهای اخیر و امتحان شدن آ«ها میتوان گفت بذرهای بادام زمینی باکیفیت و قابل اتکا توسط کشاورزان مشخص شده است.

توضیحات بیشتر »

قیمت خرید انواع بذر بادام زمینی آستانه

یکی از بذرهای بادام زمینی بسیار معروف و کاربردی در کشور ما بذر بادام زمینی آستانه میباشد. این بذر در سالهای گذشته انواع گوناگونی داشته است اما بعد از اصلاح نژاد بذر ها و به بازار آمادن بذر بادام زمینی گلی شده دیگر انواع مختلف آن از ذهن ها رفته و امروزه بیشترین کاربرد را این بذر بادام باکیفیت دارد.

توضیحات بیشتر »